นโยบายเว็บไซต์ของบริษัท แอนตี้ สนอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด

ทางบริษัทฯจัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อให้บริการ ให้ความรู้ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับนอนกรน การป้องกันนอนกรน

หน้าที่ผู้ใช้บริการ

 • ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้ตามข้อกำหนด
 • ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองที่เป็นความจริงและเป็นปัจจุบัน ในกระบวนการลงทะเบียน การสั่งซื้อสินค้า หรือ การใช้บริการที่ต่อเนื่อง
 • ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชี ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ
 • ผู้ใช้บริการควรศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม และทำความเข้าใจก่อนการนำไปข้อมูลบนเว็บไซต์ไปเผยแพร่ หรือ นำไปปฏิบัติจริง
 • ผู้ใช้บริการสามารถทำการลงทะเบียนได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งท่านเท่านั้น หากทางบริษัทฯตรวจสอบพบการลงทะเบียนซ้ำ เพื่อให้ได้รับส่วนลดซ้ำ ทางบริษัทฯจะไม่จัดส่งสินค้า และไม่คืนเงินค่าสินค้า

นโยบายความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ทางเว็บไซต์จะทำหน้าที่ดูแลรักษาข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นความลับ ต้องไม่เปิดเผยกับผู้ไม่มีสิทธิ์ หรือ บุคคลที่สาม
 • ทางเว็บไซต์ไม่สามารถที่จะทำการควบคุม และไม่สามารถทำการรับผิดชอบได้ กรณีผู้ใช้บริการซื้อสินค้า, ใช้บริการเว็บไซต์อื่นที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเรา หรือวีดิโอบนเว็บไซต์ของเรา

การเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการ

 • ข้อมูลส่วนบุคคล และ การซื้อสินค้า
 • การสอบถามความคิดเห็นตามแต่กรณี

กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

 • ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมน ของบริษัทฯโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ
 • ผู้ใช้บริการไม่สามารถนำข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในทางการค้า หรือบริการโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ
 • หากผู้ใช้บริการละเมิดข้อกำหนด หรือกระทำการใดๆ เช่น ใส่ร้าย กล่าวอ้างด้วยวาจา หรือแม้แต่ข้อความ ซึ่งส่งผลให้เว็บไซต์ หรือ บริษัทฯเกิดความเสียหาย ทางบริษัทฯจะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฏหมาย กับผู้ใช้บริการ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง